Версия със свободен лиценз

Преносимият инструмент „Документиране на извършени доставки“ дава възможност бързо и лесно да се издават фактури или известия към фактури навсякъде, където е налице съвременна компютърна конфигурация, работеща под управлението на MS Windows.

Продуктът поддържа едновременно всички режими на облагане по ЗДДС и предлага редица възможности за трансфер на данни от или към собствената му работна среда.

Предоставя се за свободно ползване при условията на GNU General Public License, както е публикуван от Free Software Foundation в неговата версия 3 от 29.06.2007 г. Пълният текст на лиценза може да се види на http://www.gnu.org/licenses/gpl.html.

Използвайте връзката по-долу, за да изтеглите инсталационния пакет, разархивирайте го, запознайте се със съдържанието на файла Ръководство.pdf и следвайте дадените в него указания за инсталиране и работа с продукта.

Изтегли инсталационния пакет

Версията със свободен лиценз на продукта „Документиране на извършени доставки“ ще е достъпна за изтегляне от този сайт до 15.08.2019 г. След тази дата сайтът ще бъде закрит.